PCB Forsegling | TWO Teknik

PCB forsegling

Fakta om PCB forsegling

PCB forsegling er en effektiv og rationel metode til at løse en PCB forurening

TWO Teknik er din partner inden for al PCB forsegling. Vi sørger for at PCB forseglingen bliver en succes. Det kan vi garantere og dokumenterere, med vores utallige projekter af forskellige karakter, igennem de seneste 10 år.

PCB forsegling fra TWO Teknik er effektiv, sikker, miljørigtig og anerkendt af landets førende rådgivere.

PCB forsegling er afgørende for en succesfuld PCB renovering

Hver PCB renovering har sin egen historik og opskrift på et PCB-frit indeklima. Dog har alle PCB renoveringerne der til fælles, at PCB forsegling indgår i større eller mindre grad, da sanering af den primære kilde til PCB forureningen, alene ikke fjerner forureningen – men blot årsagen til forureningen (her og nu).

PCB afgasser og migrerer til øvrige overflader, særligt olieholdige overflader som maling og gulvbelægninger, men kan i mange tilfælde også konstateres i fx ventilation og inventar.

Dermed er omfanget af forureningen langt større end blot de PCB-holdige fuger, som skal fjernes. I dag er det almen viden, at vægge og lofter selv med lave koncentrationer af PCB, bidrager i meget høj grad til en PCB forurening. Disse skal der skal tages hånd om i en PCB renovering, og de skal forsegles med et produkt som både er effektivt og i selv ikke er skadeligt eller giftigt – det må være helt naturligt og selvsagt.

Fakta:

  • PCB forsegling tilbageholder over 95% af afgasningen fra en PCB-holdig overflade.
  • Bruger du forseglingsprodukter fra TWO Teknik er forseglingseffekten sporbar og kan kontrolleres til enhver tid. Det er en unik mulighed for altid at kunne kvalitetssikre en PCB forsegling.
  • PCB Forsegling indgår i dag i stort set alle PCB renoveringer, fordi det er en rationel metode at indkapsle og inddæmme særligt forurenede byggematerialer på.
  • Selvom der findes flere PCB forseglingsprodukter på markedet, tilbyder ingen andre de samme muligheder for brugervenlighed, applikation, kvalitetssikring og miljøvenlighed som SPS produkterne fra TWO Teknik.
  • PCB forsegling anvendes som en del af flere tiltag for at nedbringe for høje koncentrationer af PCB i et indeklima. Sanering af selve kilden til forureningen, maskinel slibning, udskiftning af enkelte materialer etc. i kombination med PCB forsegling er nøglen til en succesfuld PCB renovering.
  • Effektiv forsegling af en PCB-holdig overflade, skal udføres med et diffusionstæt forseglingsprodukt. Der findes flere diffusionsåbne “forseglings” produkter på markedet og et diffusionsåbent produkt vil før eller siden også tillade diffusion af PCB.

Har du brug for hjælp?

Har du har brug for vejledning vedrørende PCB og PCB forsegling?

Så kontakt en specialist fra TWO Teknik.

Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Telefon

+45 72 30 20 31

Mail

info@twoteknik.dk

PCB forsegling – valg af det rigtige produkt til opgaven

Der findes en del forskellige produkter til PCB forsegling på det danske marked, som alle kan forsegle PCB i højere eller mindre grad, dog tilbyder ingen andre produkter de samme muligheder for brugervenlighed, miljøhensyn, sporbarhed og applikationsmuligheder som SPS Serien.  Vi har været med fra starten, og har udviklet vores forseglingsprodukter “first hand” ud fra de erfaringer vi har gjort os igennem mere end 10 år. Vi udvikler altid vores produkter i tæt dialog med rådgivere og entreprenører, med størst hensyntagen til brugere og miljø. Derfor er alle vores produkter ikke baseret på epoxy som (jf. arbejdstilsynet – klik for link) er skadeligt og skal begrænses da epoxy bla. indeholder kræftfremkaldende stoffer som bisphenyl A. Vores PCB forseglingsprodukter er ekstremt effektive, innovative og kan benyttes af alt teknisk personale.

Vi mener, at vores produkter tåler sammenligning til enhver tid. Nedenfor har vi samlet de gængse PCB forseglingsprodukter på markedet og sammenholdt dem ud fra en række kriterier som vi mener, er relevante i valget af et produkt til en PCB forsegling.

Vi håber skemaet kan skabe et overblik og gøre det lettere at vælge det rigtige produkt til opgaven.

VORES PCB FORSEGLERE

Hos TWO Teknik tager vi hensyn til miljøet.

Vores PCB Forseglere SPS Primær og SPS Primær Vinter er uden skadelige giftstoffer og reducerer forureningen af PCB med over 95%.

Undgå at lave forsøg med uprøvede eller produkter der indeholder skadelige indholdsstoffer. Vi bruger ikke Epoxy eller produkter der indeholder bisphenyler eller opløsningsmidler når vi indkapsler PCB.

Vores produkter er anbefalet af landets førende rådgivere og anvendes på alle tænkelige PCB projekter af forskellig størrelse.

Reduktion af
forurening
0%
Uden
giftstoffer
0%

PCB forsegling med effekt

Hos TWO Teknik anbefaler vi, at PCB forsegling af i-siddende fuger kun anvendes som en midlertidig løsning.

Selve PCB forseglingen fjerner ikke årsagen til forureningen, på samme måde som sanering af selve fugen ikke i sig selv fjerner PCB forureningen.

Uvildige laboratorietests

Selvom uvildige laboratorie-tests viser, at vores PCB forsegler reducerer forureningen med mere end 95% af afgasningen i mere end 10 år, skal denne løsning anses med midlertidig. Indkapslingen af i-siddende PCB fuger og bør kun anvendes som en “her og nu” løsning for at stoppe PCB afgasningen, og bringe PCB værdierne under sundhedsstyrelsens græseværdier for PCB i indeklima, således at en større renovering kan planlægges korrekt.

PCB forsegling som permanent løsning, udføres efter nøje sanering af de PCB-holdige fuger, og efterfølgende forsegling af de overflader der har været i direkte kontakt med den PCB-holdige fuge, også kaldet de sekundære kilder.

De tertiære kilder

I dag ved vi, at de tertiære kilder (alle de overflader som har optaget PCB via luft) bidrager i langt højere grad til en PCB forurening end først antaget. Faktisk kan store overflader selv lave koncentrationer skabe PCB koncentrationer, der er højere end sundhedsstyrelsensgrænseværdier på 300ng PCB / m3 luft. Forsegling af de tertiære kilder, er en meget effektivt metode til at nedbringe PCB koncentrationerne i indeluften. SPS Produkterne kan efterfølgende overmales med en kvalitets akrylmaling. TWO Teknik har igennem de seneste år med succes, udført forsegling af vægge og lofter på flere skoler som år forinden har været saneret for PCB-fuger.

PCB forsegling - bedst økonomi

Vælger du en PCB forsegling eller indkapsling af de PCB holdige byggematerialer med SPS PRIMÆR – vælger du både en løsning der er økonomisk, overskueligt, miljørrigtig og tidsmæssig attraktiv, i forhold til andre produkter på markedet. Vi tilbyder både udførsel af PCB forsegling i hoved og underentreprise, samt engrossalg af PCB forsegling.

SPS Primær er også særdeles egnet til forsegling af de tertiære overflader som vægge og lofter, og kan både tones og efterfølgende overmales.

PCB forsegling med SPS Primær og SPS Primær Vinter, er anerkendt som indkapsling af eksperter og rådgivende specialister, som en del af en sikker vej til en succesfuld PCB renovering og et PCB-frit indeklima.

Epoxy & giftstoffer
i vores PCBforsegling
0%
Indkapsling ved
PCB forsegling
0%
Hensyn til
miljø og brugeren
0%
Epoxy & giftstoffer
i vores PCBforsegling
0%
Indkapsling ved
PCB forsegling
0%
Hensyn til
miljø og brugeren
0%

PCB forsegling med de bedste forseglingsprodukter

Vi udvikler og vedligeholder hele tiden produktserien SPS med produkterne SPS Primær og SPS Primær Vinter, som vi har specialudviklet til, at kunne indkapsle PCB. Det er samtidigt vigtigt for os, at PCB forseglingen er fuldstændig uden indhold af skadelige eller giftige stoffer – som for eksempel Epoxy, Isocyanater eller opløsningsmidler. Epoxy indeholder bla. bisphenol-a (BPA) som både kan være allergi og kræftfremkaldende. BPA mistænkes i øvrigt for at være hormonforstyrrende, kan være årsag til skade reproduktionsevnen og være årsag til overvægt. Læs mere om anvendelsen af epoxy i AT Vejledningen om epoxy og Isocyanater på Arbejdstilsynets hjemmeside her.

Forsegling - med hensyn til miljø

Vi har en meget klar holdning til miljøet og de materialer vi arbejder med. Derfor er vores produkter til PCB forsegling, så skånsom for mennesker og miljø som muligt, og indeholder ingen af de skadelige stoffer som blandt andet forekommer i Epoxy. Med produkterne i SPS serien garanterer vi en yderst effektiv indkapsling af PCB samtidig med markedets mest miljøvenlige PCB forsegler. Hvis forseglingen af PCB-holdige overflader udelukkende handlede om, at inkapsle PCB’en i mest muligt grad, uden nogen former for hensyn til mennesker og miljø, ville man bruge helt andre produkter til formålet end man gør i dag. Men heldigvis oplever vi i stigende grad, at netop miljø-hensynet er vigtigt for vores kunder og derfor falder valget ofte på vores produkter.

PCB forsegling uden giftstoffer

Vores produkter er uden epoxy og isocyanater – og det betyder at alle fagfolk kan arbejde med dem, da de ikke kræver epoxy kursus eller et særligt certifikat. Det er selvsagt at produkterne er udviklet til fagfolk som i forvejen arbejder med PCB. Det vil sige nedrivere, entreprenører, malermestre, tømrere, m.fl. Alt fra vedhæftning, viskositet og hærdetid er balanceret til at fungerer optimalt i nordisk klima. Det er klart at PCB forsegling kræver grundig instruktion, da optimal effekt af forseglingen er betinget af korrekt udført arbejde. Vi tilbyder grundig instruktion i brugen af alle vores produkter, ligesom vi også tilbyder løbende tilsyn og endelig kontrol til kvalitetssikring.

Gennemtestede forseglingsprodukter

Hos TWO Teknik har vores produkter gennemgået flere uvildige undersøgelser og analyser. Bla. af lektor John Mortensen fra Roskilde Universitet. Analysen af SPS Primær og Primær Vinter viser, at vores produkter er særdeles velegnede til forsegling af PCB selv på ekstremt kraftigt afgassende overflader.

Når vi har valgt at arbejde med silikater som grundlag i vores forseglingsprodukter, så skyldes det dels silikaternes naturlige dannelse af et ekstremt tæt “netværk” eller “barrierer”. Derudover indeholder silikaterne heller ikke giftige eller skadelige indholdsstoffer. SPS Primær produkterne danner et tættere netværk end de fleste andre forseglingsprodukter, da silikaterne i serien danner mange flere interne forbindelser under hærdning, og også kan skabe kemisk forbindelse til bla. beton. Det vil sige at forseglingen ikke bare bliver “limet” til overfladen, men går i kontakt med overfladematerialet – det giver en meget stærkere og mere holdbar forsegling.

Silikaterne har også den afgørende fordel, at de i sig selv ikke optager PCB. Dette betyder, at den forseglede overflade i sig selv ikke kan blive en kilde til forurening. Forskellige produkter – herunder akrylprodukter – optager netop PCB, og derfor ses der typisk et pludseligt fald i koncentrationerne når der males. Dog vil denne overflade efter et stykke tid begynde at afgasse PCB og bidrage til en ny forurening.

SPS Primær og Primær Vinter er kontrol- og videre testet af Dansk Miljøanalyse, her viser test af barriereregenskaber +95%.

Hos TWO Teknik har vores produkter gennemgået flere uvildige undersøgelser og analyser. Bla. af lektor John Mortensen fra Roskilde Universitet. Analysen af SPS Primær og Primær Vinter viser, at vores produkter er særdeles velegnede til forsegling af PCB selv på ekstremt kraftigt afgassende overflader.

Når vi har valgt at arbejde med silikater som grundlag i vores forseglingsprodukter, så skyldes det dels silikaternes naturlige dannelse af et ekstremt tæt “netværk” eller “barrierer”. Derudover indeholder silikaterne heller ikke giftige eller skadelige indholdsstoffer. SPS Primær produkterne danner et tættere netværk end de fleste andre forseglingsprodukter, da silikaterne i serien danner mange flere interne forbindelser under hærdning, og også kan skabe kemisk forbindelse til bla. beton. Det vil sige at forseglingen ikke bare bliver “limet” til overfladen, men går i kontakt med overfladematerialet – det giver en meget stærkere og mere holdbar forsegling.

Silikaterne har også den afgørende fordel, at de i sig selv ikke optager PCB. Dette betyder, at den forseglede overflade i sig selv ikke kan blive en kilde til forurening. Forskellige produkter – herunder akrylprodukter – optager netop PCB, og derfor ses der typisk et pludseligt fald i koncentrationerne når der males. Dog vil denne overflade efter et stykke tid begynde at afgasse PCB og bidrage til en ny forurening.

SPS Primær og Primær Vinter er kontrol- og videre testet af Dansk Miljøanalyse, her viser test af barriereregenskaber +95%.

Guide til PCB forsegling

Hvis du har brug for vejledning vedrørende PCB forsegling, så kontakt en PCB-ekspert fra TWO Teknik.

Vi har arbejdet med PCB forsegling i mere end 10 år og sidder klar til at hjælpe dig med råd, vejledning og know-how.

Vil du se vores guide til PCB forsegling?

Værd at vide om PCB forsegling med SPS PRIMÆR

Serien SPS Primær er et dansk produkt og er specielt udviklet til PCB forsegling af byggematerialer. Forseglingsprodukterne indeholder ingen skadelige eller giftige indholdsstoffer. Vores forsegler er den mest benyttede PCB forsegler på det danske marked og er testet og videreudviklet igennem de seneste 10 år.

SPS Primær serien er diffusionstestet ved Dansk Miljø Analyse og Roskilde Universitet og prøver viser barrierer-egenskaber på mere end 95%. SPS Primær findes i en almindelig version til arbejder over 12 graders celsius, og en vinter version til arbejder mellem 1 og 12 graders celcius.

ALLE KAN ARBEJDE MED VORES PCB FORSEGLING

Alle fagfolk kan arbejde med PCB forseglerne fra TWO Teknik, da de ikke kræver epoxy kursus eller et særligt certifikat, andet end grundig instruktion som vi leverer.

Vores forseglingsprodukter er anvendt på alle tænkelige typer af PCB renoveringsprojekter landet over, igennem det sidste årti. De er anvendt af landets fremmeste entreprenører og malermestre, og det er ikke uden grund at de er anbefalet af landets ledende rådgivere på området.

Samtidig kan PCB forseglerne fra TWO Teknik anvendes af alle fagfolk, da de ikke kræver specielt kursus eller certifikat.

Det betyder at den person som arbejder med selve PCB saneringen eller fx vinduesudskiftningen, også kan foretage arbejdet med PCB forsegling.

PCB FORSEGLING OG HÆRDETID

PCB forseglingen hæfter på de allerfleste overflader og tillader allerede videre arbejder efter kun 24 timers hærdetid. SPS Primær kan overmales med de fleste kvalitetsmalinger, ligesom fliseklæber også hæfter på forseglingen. Vinter produktet hærder endda ved kun 1 grads celcius, som verdens eneste PCB forsegler, og tillader dermed forsegling også i vintermånederne.

Forseglingen leveres som udgangspunkt transparent, men kan tones i ønskede farver. Toningen kan benyttes til både at sikre imod “helligdage” og dokumentere korrekt antal af lag påført, til efterfølgende kvalitetssikring. Toningen kan også bruges til at danne en farvebund for efterfølgende overmaling, fx hvis en farvet væg efterfølgende skal være hvid, så kan det være en fordel at få leveret PCB forsegleren hvidtonet.

PCB FORSEGLING ER NEM AT ARBEJDE MED

SPS Primær kan både påføres med rulle, pensel eller sprøjte på, alt efter hvad opgaven kræver af metode. Korrekt lags tykkelse kontrolleres efterfølgende nemt med vores medfølgende lagstykkelses værktøj.

Du kan som bygherre eller rådgiver efterfølgende efterkontrollere om lagstykkelsen på forseglingen er korrekt, med ultralyd og effekten kan efterprøves med vores patenterede sporstof Seal Trace – Læs meget mere om kvalitetssikring med Seal Trace ved, at klikke herunder.

PCB forsegling ved lave temperaturer

Som de første i verden har TWO Teknik produceret et produkt specielt til PCB forsegling i koldt og nordisk klima. Vores SPS Primær Vinter hærder allerede ved +1 grads celsius helt uden brug af opløsningsmidler, epoxy og isocyanater, det betyder at alle fagfolk kan arbejde med produktet og have sikkerhed for at forseglingen ikke er skadelig.

SPS Primær Vinter er en videreudvikling af den anerkendte højteknologiske diffusionsspærre SPS Primær, som allerede er anvendt på alle tænkelige PCB renoveringer i hele landet.

SPS Primær Vinter, tilbyder de samme meget høje barrierer-egenskaber, men hærder allerede ved +1 grad celsius. Dermed tilbyder SPS Primær Vinter, en meget længere og mere fleksibel periode for forseglings- og saneringsarbejder, og dermed også en forbedret projekt økonomi.

PCB forsegling - med nye muligheder

Tidligere har PCB forseglingsarbejde kun været mulige ved temperaturer over 10 varmegrader. Simpelthen fordi, at arbejde ved lavere temperaturer har medført øgede projektomkostninger med vinterforanstaltninger, og måske endda forsinkelser.

Primær Vinter er verdens eneste PCB-forsegler – der er brugbar i vinterhalvåret, uden ekstra omkostninger. Primær Vinter er lige så effektiv som SPS Primær til forsegling og indkapsling af PCB. Begge produkter tillader videre arbejder allerede efter kun 24 timers hærdetid.

SPS Primær er diffusionstestet ved Dansk Miljø Analyse og prøver viser barrierer-egenskaber på mere end 95%.

Hvad koster PCB forsegling

Gennemgribende sanering af PCB fuger eller andre byggematerialer med PCB er som bekendt udgangspunkt meget omkostningsfulde i både økonomi og tid. Totalrenovering efter PCB i samtlige materialer i en bygning har en lang række følge-omkostninger. Men med SPS produkterne tilbyder vi en mere attraktiv økonomi og tid på opgaven, i forhold til at foretage en totalsanering og reetablering.

Når fugerne med PCB er saneret af en erfaren nedriver, kan de tilstødende overflader (de sekundære PCB-holdige overflader) forsegles. Og allerede 24 timer efter forsegling, kan der fx monteres et nyt vindue eller forseglingen kan fx overmales.

PCB-holdige vægge og lofter (de tertiære PCB-holdige overflader) bidrager i langt højere grad til PCB værdierne i indeklimaet, end tidligere antaget. Disse kan PCB forsegles således, at malingen bliver spærret inde, og allerede efter 24 timer kan forseglingen overmales med en kvalitetsmaling*. TWO Teknik har stor erfaring med succesfuld fuldforsegling af vægge og lofter, se bla. Gasværkvejensskole og Årby Skole.

Prisen afhænger naturligvis af omfanget af opgaven, herunder om det er muligt at forsegle PCB holdige fuger eller flanker og andre bygningsdele. Kontakt TWO Teknik for en uforpligtigende snak om projektet og få et prisestimat.

TWO Teknik tilbyder både engros salg med udførlig vejledning, samt at udføre PCB-forsegling i hoved- og underentreprise.  

*Den valgte maling type skal altid kompatibilitets testes med forseglingen inden maling udføres.

Blandt verdens bedste og mest alsidige

Forseglingsprodukterne fra TWO Teknik, er blandt verdens bedste produkter til forsegling af PCB. De er ekstremt effektive og ingen andre PCB-forseglings produkter tilbyder så fleksible muligheder som SPS serien. Samtidig er produkterne blandt de mest avancerede med verdens eneste vinterforsegler, et patenterede sporstof Seal Trace og de mange applikationsmuligheder som produkterne i øvrigt tilbyder.

Produktserien er derudover mijøvenlig og meget nem at arbejde med og tillader hurtigt videre arbejder grundet den korte hærdetid på kun 24 timer.

Radonsikring

Hvis du har brug for vejledning vedrørende radon forsegling, så kontakt en ekspert fra TWO Teknik.

Vi har mere end 10 års erfaring og sidder klar til at hjælpe dig.

TELEFON
+45 72 30 20 31
MAIL
info@twoteknik.dk
ADRESSE
Korngården 6
4660 St. Heddinge

Radonsikring

Hvis du har brug for vejledning vedrørende radon forsegling, så kontakt en ekspert fra TWO Teknik.

Vi har mere end 10 års erfaring og sidder klar til at hjælpe dig.

TELEFON
+45 72 30 20 31
MAIL
info@twoteknik.dk
ADRESSE
Korngården 6,
4660 St. Heddinge

Ofte stillede spørgsmål om PCB

TWO Teknik er Danmarks første og mest erfarne virksomhed inden for forsegling af PCB i bygningsdele.

Vi har været med siden starten og med vores fokus på PCB i indeklima, løser vi årligt rigtig mange opgaver i samarbejde med entreprenører og rådgivere.

Vi har udviklet nogle af verdens bedste og mest alsidige produkter og løsninger til PCB i bygningsmaterialer. Nogle af dem har vi været først med i verden, andre af dem har vi patent på. Dem allesammen, og vores know-how, har du som kunde adgang til når du vælger TWO Teknik som din samarbejdspartner til PCB forsegling.   

Ligesom vi konstant har vore egne løsninger til vudering og løbende udvikling, tilbyder vi også at arbejde med nye løsninger og produkter eksternt.

TWO Teknik har et solidt samarbejde med flere store danske videnscentre og førende laboratorier til test og udvikling af nye produkter.

Nej, vi producerer og sælger produkter og løsninger til indeklimaproblemer, byggetekniskeproblemer og arbejdsmiljø. Vi henviser gerne til flere af landets mest erfarne virksomheder, inden for sanering af PCB.

Ja, vi udfører PCB forsegling både i hoved- og underentrepriser. Ønsker du/i selv at forestå forseglingsarbejdet, tilbyder vi grundig instruktion og vejledning i brugen af alle vores produkter.

Ja, du kan altid ringe til vores eksperter på +45 72302031 eller skrive til info@twoteknik.dk

Ved direkte bygherrerådgivning henviser vi gerne til landets førende inden for området.

Vi anvender Sporstoffet SPS Seal Trace er et unikt og omfattende værktøj til kvalitetssikring af en PCB Forsegling. SPS Seal Trace er udviklet og patenteret af TWO Teknik.

SPS Seal Trace er et helt unikt produkt, som uden mer-omkostninger tilbydes sammen med vores produkter til PCB forsegling.

Vi har en helt klar holdning til, at de produkter skal være mindst mulig skadelige for miljø og mennesker. Derfor er ingen af vores produkter baseret på epoxy som kan være allergi og kræftfremkaldende, og indeholder heller ikke isocyanater eller opløsningsmidler af nogen slags.

Samtidig mener vi ikke, at epoxy er det mest hensigtsmæssige valg til forsegling af PCB, da epoxy helt naturligt har en begrænset levetid som effektiv PCB forsegler. Kravet for holdbarheden eller levetiden for produkter i et bygningsøjemed hvor der er tale om PCB, er markant længere end fx. levetiden på et værkstedsgulv hvor epoxy normalt bruges.

Alle professionelle kan arbejde med vores produkter. Vi tilbyder grundig vejledning og instruktion i brugen, og tilbyder også løbende kontrol og hjælp med kvalitetssikring.

Der medfølger lagstykkelsesmålere med vores forseglingsprodukter. Disse skal anvendes under udførsel af selve forseglingsarbejdet til, at kontrollere at forseglingen har den korrekte lagstykkelse, nemlig minimum 150 um.

Lagstykkelsesmålerne kan fotodokumenteres og indgå i kvalitetssikringen af arbejdet.

Forseglingen er som udgangspunkt hærdet og tillader videre arbejder efter kun 24 timer. Det betyder at fx ved en vinduesudskiftning, kan man udtage vinduer, sanere og forsegle på dag 1 og i sætte nye vinduer på dag 2.

Forseglingen skal påføres af flere omgange for at opnå korrekt lagstykkelse. Forseglingen er klar til næste lag, når det forrige lag er “nap-tørt”, dvs det må ikke fedte, men skal føles som “gaffatape”. Dette vil man normalt opnå 30-60 minutter efter påførsel. BEMÆRK AT FORSEGLINGEN IKKE MÅ HÆRDE OP MELLEM LAG.

Forseglingen skal have en lagstykkelse på minimum 150um, hvor mange lag dette kræver er afhængig af overfladen der arbejdes på. Normalt vil 2-3 lag være tilstrækkelig for at opnå 150 um.

JA – Både SPS Primær og SPS Primær Vinter er overmalbar med de fleste kvalitets akrylmalinger. Test skal dog altid udføres på et mindre synligt område. (Vi er altid behjælpelige med test-sten til malingprøver)

JA – Vi tilbyder både at tone forseglingen, og at leverer farvepulver med således at man selv kan forestå toningen.

0
DIN KURV
  • No products in the cart.