PCB Forsegling | TWO Teknik

Hvad er PCB?

Hvad er PCB?

PCB er en forkortelse af Poly-Chlorerede Biphenyler og PCB er en af verdens farligste miljøgifte.

Det er et kræftfremkaldende stof, som du hverken kan lugte eller smage og derfor er det ekstra farligt, da du ikke ved om du bliver udsat for farlig PCB.

Det er svært at konstatere om en bygning indeholder materialer med PCB, medmindre professionelle laver en måling af indholdet i luften. Samtidigt skal eventuelle fuger og overflader undersøges og analyseres.

Hvad bliver PCB brugt til?

PCB er et forurenende materiale som afgiver sundhedsskadelige partikler til indeklimaet og omkringliggende materialer. Alene derfor kan det blive en meget omfattende opgave at rense en bygning for PCB fuger. 

Men PCB i bygninger skal behandles, da det er farligt for helbredet. Den gode nyhed er dog, at der findes flere måder at slippe af med det farlige PCB.
TWO teknik kan levere flere løsninger, som betyder at det er blevet meget nemmere og billigere at nedbringe afgasningen af PCB i bygninger.

Med en løsning fra TWO teknik kan PCB-holdige overflader forsegles, således at afgasningen fra de PCB-holdige overflader stoppes. Allerede kort efter starter en positiv forbedring af indeklimaet. Forseglingen sker med en højteknologisk emissions-spærre, SPS Primær og SPS Primær Vinter.

PCB blev brugt i byggeribranchen og i bygningsrenovering mellem 1950 og 1976 og ses oftest i fugemasse, lim eller maling.

Hvad er PCB - fakta:

  • Elektronikindustrien startede med at bruge PCB i 1950’erne. PCB blev mest brugt i køleolie og kondensatorer.
  • PCB blev især brugt i byggebranchen i 1960’erne.
  • PCB blev forbudt i Danmark i 1976. Men internationalt bliver PCB-forbruget styret af Stockholm-konventionen – vedtaget i 2001.
  • Det tager lang tid at nedbryde PCB. Flere årtier, og derfor kan forureningen spores på hele jordkloden. De største koncentrationer af PCB findes i fedtvæv i blandt andet pattedyr og isbjørne.
  • PCB er især brugt i maling, kit og fuger. Oftest findes PCB i kit ved vinduer fra 60’erne og 70’erne.
  • PCB-holdige fuger er stadig et massivt problem, da PCB forurener det omkringliggende materiale og havner i støv og i indeklimaet. Sidder der betonen omkring PCB-holdige fuger, så vil betonen indeholde meget store koncentrationer af PCB. Dette gælder også gulve og andre belægninger med lakerede eller plast-overflader.
  • PCB er kræftfremkaldende og kan forstyrre kroppen hormoner. PCB påvirker også immunforsvaret, leveren og centralnervesystemet.
  • PCB påvirker hjernens udvikling, forplantningsevnen og immunforsvaret. Børn er særligt udsatte, da de optager PCB i kroppen lettere end voksne.

Har du brug for hjælp?

Har du har brug for vejledning vedrørende PCB og PCB forsegling?

Så kontakt en specialist fra TWO Teknik.

Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Telefon

+45 72 30 20 31

Mail

info@twoteknik.dk

Hvad gør du med PCB i bygningen

Du skal sørge for at få målt indeklimaet i din bygning. Har du værdier på 3.000 ng/m3 eller derover, så skal du handle med det samme. Dette er virkelig sundhedsskadeligt og du skal have nedbragt værdierne med det samme. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du ikke kommer over 300 ng/m3.

Måler du mellem 300-3000 ng/m3, skal du på længere sigt gøre noget for at bringe tallet ned under 300 ng/m3 luft, som er den anbefalede grænse.

Hvad er PCB i byggematerialer

PCB i byggematerialer er et meget stort sundhedsmæssigt problem, og anvendelsen af PCB i dansk byggeri har været langt større end først antaget. Dette skyldes blandt andet, at byggeriet steg voldsomt i perioden fra 1950-1976. Samtidigt med, at mange bygninger blev opført med PCB-holdige materialer i denne periode, startede også et meget stort renoveringsarbejde.

Den gode nyhed er dog, at der findes flere metoder og tiltag der gør det billigere og mindre besværligt, at nedbringe afgasningen af PCB i bygninger.

Forsegling af PCB og indkapsling med diffusionsspærre SPS Primær er den mest benyttede og bedst dokumenterede måde at nedbringe afgasningen af PCB. Som noget nyt og helt unikt kan effekten af SPS Primær måles ved hjælp af sporstoffet SPS Seal Trace.

Hvad er PCB og hvordan påvirker PCB mennesker og miljøet?

Polychlorerede bifenyler (PCB) er farlige kemiske stoffer, der er blevet anvendt i en række forskellige materialer og produkter gennem årene, herunder isoleringsmaterialer, ledninger, maling, elektronik og køkkenudstyr. Selvom det ikke længere er tilladt at fremstille eller bruge PCB i Danmark, kan det stadig findes i mange ældre bygninger og varer.

Langvarig eksponering for PCB kan føre til alvorlige sundhedsproblemer, såsom kræft, hormonforstyrrelser, skader på leveren og skjoldbruskkirtlen, nedsat immunforsvar og udviklingsforstyrrelser hos børn. PCB er også skadeligt for miljøet, da det kan forurene jord, vand og luft, samt skade planter og dyr, især i vandmiljøet.

PCB var mest anvendt i elastiske fugeprodukter i byggesektoren fra 1950 til 1977, men blev også brugt i forskellige andre byggematerialer, såsom maling og gulvmaterialer, samt transformatorer og kondensatorer i elektrisk udstyr. Det er dog svært at afgøre, om et produkt indeholder PCB eller ej, da det ikke kan ses på produktet.

Hvis du mistænker, at et produkt indeholder PCB, skal du kontakte en professionel for at identificere og fjerne det. Det er vigtigt at undgå kontakt med materialer, der indeholder PCB, og bortskaffe dem på en sikker måde for at beskytte både din egen sundhed og miljøet.

Hvis du står over for en PCB-forurening, kan TWO Teknik hjælpe med effektiv PCB-forsegling. Vi er en erfaren og pålidelig partner, der kan tage sig af hele processen på en ansvarlig, sikker og miljøvenlig måde. Vi kan hjælpe dig med at finde den bedste løsning til dine specifikke behov og sikre, at du har fuld dokumentation og gennemsigtighed i hele processen.

 

 

0
DIN KURV
  • No products in the cart.