PCB Forsegling | TWO Teknik

PCB fuger

PCB fuger i byggeri

PCB fuger er sundhedsskadelige og forefindes primært som fuger i elementbyggeri og omkring vinduer

Udover fugemasse, forefindes PCB også i maling, beton, klæbere og tætningslim i thermoruder. I forbindelse med en PCB forurening, vil man også kunne måle PCB i mange andre materialer.

Typisk for dem er, at de i olieholdige dvs. linoleum, malinger, div. inventar og støv. Gamle ventilationsanlæg kan også forårsage forhøjede PCB koncentrationer.

Hvor farlige er PCB fuger?

PCB uanset om det kommer fra fuger eller andre materialer, er meget sundhedsskadeligt. Det er klart, at fuger med en meget lille koncentration af PCB er farlig i mindre grad en fuger med en meget høj koncentration. Desværre er koncentrationerne oftest meget høje i de fleste fuger hvor PCB oprindelig er anvendt.

I dag har vi en stor viden om hvad indvirkning PCB har hos mennesker og det er dokumenteret at PCB kan:

 • Være kræftfremkaldende (særligt hos børn)
 • Være hormonforstyrrende
 • Nedsætte forplantningsevnen
 • Forstyrre udviklingen hos børn
 • Forstyrre indlæringsevnen

Fakta om PCB fuger:

 • PCB blev anvendt som blødgøre i fugemasser fra 1950 til 1977
 • PCB fugerne blev primært anvendt i element byggeri, som fx. “plan” skolerne, men er også i højgrad anvendt i kontorbyggeri samt i socialt boligbyggeri.
 • Man kan hverken se eller lugte om der er PCB i en fuge, dette skal analyseres nærmere
 • Fuger med PCB skal fjernes (saneres)
 • Sanering af fuge rmed PCB bør kun udføres af uddannet personale
 • Sanering af PCB fugerne alene, løser ikke nødvendigvis en PCB forurening
 • Overflader der har været i kontakt med PCB fuger skal forsegles for, at forhindre en ny forurening af indeklimaet
 • Forsegling indgår i 9 ud af 10 succesfulde PCB renoveringer i dag
 • TWO Teknik har løst udfordringer med PCB fuger og overflader i mere end 10 år

Har du brug for hjælp?

Har du har brug for vejledning vedrørende PCB og PCB forsegling?

Så kontakt en specialist fra TWO Teknik.

Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Telefon

+45 72 30 20 31

Mail

info@twoteknik.dk

PCB er farligt fordi det akkumuleres i kroppens fedtdepoter, og er et meget stabilt stof som kroppen ikke selv kan nedbryde. Akkumuleringen af PCB leder i sidste ende til, at kroppen udvikler kraftceller, på samme måde som den gør med bla. asbest og ved rygning.

Påvirkningen fra PCB er også farlig, fordi PCB afgasser til indeklimaet og derfor er meget svært at kontrollere følge konsekvenserne af. PCB fra fuge der har afgasset videre i indeklimaet i fx. 40 år har spredt sig til og forurenet mange forskellige overflader. Derfor er en PCB forurening tit meget omfattende, da både lofter, gulve, ventilation og inventar kan være PCB-holdige efter mange års påvirkning.

I dag er det almen viden, at vægge og lofter selv med lave koncentrationer af PCB, bidrager i meget høj grad til en PCB forurening. Disse skal der skal tages hånd om i en PCB renovering, og de skal forsegles med et produkt som både er effektivt og i selv ikke er skadeligt eller giftigt – det må være helt naturligt og selvsagt.

Hvordan håndteres PCB fuger

Fuger med PCB skal saneres af fagfolk med PCB-kursus. Arbejdet med, at fjerne en pcb fuge er i sig selv ikke svært eller kompliceret, men hvis ikke de rigtige forholdsregler til personligeværnemidler og hensyn til nærmiljø tages, kan det have alvorlige konsekvenser både for dit helbred og for mennesker og miljø omkring dig.

Der er helt særlige krav til personligeværnemidler når en pcb fuge skal saneres. Kravene afhænger af om der arbejdes med elektrisk/mekanisk værktøj som virker opvarmende for pcb fugen, eller om der arbejdes med pcb-holdigt støv.

Der skal som minimum anvendes åndedrætsværn med filterklassen P3 som skal udskiftes dagligt, og ved opvarmende arbejde skal der minimum anvendes A2P3 filtre, som skal udskiftes efter leveramdørens anvisninger.

Der skal anvendes overtræksdragt og handsker og al hudkontakt med pcb fuger skal undgåes.

Husk altid på parternes ansvar ved PCB

Bygherre har ansvar for:

 • Altid at oplyse om forekomsten af PCB
 • At anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet (hvis omfanget af arbejdet kræver det)
 • At udarbejde en en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
 • At PCB-holdigt affald sorteres på byggepladsen
 • At bortskaffelsen sker if kommunens retningslinjer herom

Projekterende har ansvar for:

 • At rådgive bygherre om nødvendige undersøgelse og tiltag (Rådgiveransvar)
 • At oplyse om risici i projektmateriale

Entreprenøren har ansvar for:

 • At byggesagen undersøges nærmere, ved mistanke om PCB
 • At sikre en minimering i spredningen af PCB
 • At udarbejde en skriftlig plan for arbejdetsudførelse

Efter sanering af PCB fugerne

Hver PCB renovering har sin egen historik og opskrift på et PCB-frit indeklima. Dog har alle PCB renoveringerne der til fælles, at PCB forsegling indgår i større eller mindre grad, da sanering af den primære kilde til PCB forureningen, alene ikke fjerner forureningen – men blot årsagen til forureningen (her og nu).

Fuger med PCB skal saneres af uddannet personale, der kan fjerne og bortskaffe fugerne korrekt. Dette skal ske med de rigtige værnemidler og med hensyn til mennesker og miljø omkring arbejdet. Vi kan anbefale og henvise til flere dygtige sanitører landet over, kontakt os herom.

Når de PCB holdige overflader efter en sanering, skal de forsegles. Der findes en del forskellige produkter til PCB forsegling på det danske marked, som alle kan forsegle PCB i højere eller mindre grad, dog tilbyder ingen andre produkter de samme muligheder for brugervenlighed, miljøhensyn, sporbarhed og applikationsmuligheder som SPS Serien.  Vi har været med fra starten, og har udviklet vores forseglingsprodukter “first hand” ud fra de erfaringer vi har gjort os igennem mere end 10 år. Vi udvikler altid vores produkter i tæt dialog med rådgivere og entreprenører, med størst hensyntagen til brugere og miljø. Derfor er alle vores produkter ikke baseret på epoxy som jf. arbejdstilsynet – er skadeligt og skal begrænses da epoxy bla. indeholder kræftfremkaldende stoffer som bisphenyl A. Vores PCB forseglingsprodukter er ekstremt effektive, innovative og kan benyttes af alt teknisk personale.

Vi mener, at vores produkter tåler sammenligning til enhver tid. Nedenfor har vi samlet de gængse PCB forseglingsprodukter på markedet og sammenholdt dem ud fra en række kriterier som vi mener, er relevante i valget af et produkt til en PCB forsegling.

Vi håber skemaet kan skabe et overblik og gøre det lettere at vælge det rigtige produkt til opgaven.   

Forsegling af PCB fuger – med rådgivning

Det er meget vigtigt og afgørende for en succesfuld PCB renovering, at have en PCB-specialist med på råd, og derfor anbefaler vi altid – såfremt du ikke allerede har en erfaren rådgiver med på sagen, at du tager kontakt til een. Vi hjælper gerne med råd og vejledning om PCB forsegling som er vores speciale, og henviser gerne til flere af landets førende rådgivere omkring PCB renoveringer og PCB generelt.

Til PCB forsegling anbefaler vi SPS PRIMÆR og PRIMÆR VINTER, som er nogle af markedes mest effektive barrierer til PCB og som samtidig tilbyder de bredeste applikationsmuligheder.

Med en forsegling af byggematerialer er de forurenende stoffer indkapslet, på en sikker, effektiv og miljørigtig måde. Ved samtidig brug af sporstoffet SEAL TRACE, kan effekten af indkapslingen altid kontrolleres og efterprøves – som verdens eneste i øvrigt

VORES PCB FORSEGLERE

Forsegling af PCB fuger

Hensynet til miljøet og til de personer der arbejder med vores produkter, er altid i fokus hos os. Vores PCB Forseglere SPS Primær og SPS Primær Vinter er uden skadelige giftstoffer og reducerer forureningen af PCB med over 95%.

Vi bruger ikke Epoxy eller produkter der indeholder bisphenyler eller opløsningsmidler i nogle af vores produkter, derfor kan alle også arbejde med PCB forsegling fra TWO Teknik.

Vores produkter er anbefalet af landets førende miljørådgivere og anvendes på alle tænkelige PCB projekter af forskellig størrelse.

Reduktion af
forurening
0%
Uden
giftstoffer
0%

Forsegling efter PCB fuger med effekt

Hos TWO Teknik anbefaler vi, at PCB forsegling af i-siddende fuger kun anvendes som en midlertidig løsning.

Selve PCB forseglingen fjerner ikke årsagen til forureningen, på samme måde som sanering af selve fugen ikke i sig selv fjerner PCB forureningen.

Uvildige laboratorietests

Selvom uvildige laboratorie-tests viser, at vores PCB forsegler reducerer forureningen med mere end 95% af afgasningen i mere end 10 år, skal denne løsning anses med midlertidig. Indkapslingen af i-siddende PCB fuger og bør kun anvendes som en “her og nu” løsning for at stoppe PCB afgasningen, og bringe PCB værdierne under sundhedsstyrelsens græseværdier for PCB i indeklima, således at en større renovering kan planlægges korrekt.

PCB forsegling som permanent løsning, udføres efter nøje sanering af de PCB-holdige fuger, og efterfølgende forsegling af de overflader der har været i direkte kontakt med den PCB-holdige fuge, også kaldet de sekundære kilder.

De tertiære kilder

I dag ved vi, at de tertiære kilder (alle de overflader som har optaget PCB via luft) bidrager i langt højere grad til en PCB forurening end først antaget. Faktisk kan store overflader selv lave koncentrationer skabe PCB koncentrationer, der er højere end sundhedsstyrelsensgrænseværdier på 300ng PCB / m3 luft. Forsegling af de tertiære kilder, er en meget effektivt metode til at nedbringe PCB koncentrationerne i indeluften. SPS Produkterne kan efterfølgende overmales med en kvalitets akrylmaling. TWO Teknik har igennem de seneste år med succes, udført forsegling af vægge og lofter på flere skoler som år forinden har været saneret for PCB-fuger.

PCB forsegling - bedst økonomi

Vælger du en PCB forsegling eller indkapsling af de PCB holdige byggematerialer med SPS PRIMÆR – vælger du både en løsning der er økonomisk, overskueligt, miljørrigtig og tidsmæssig attraktiv, i forhold til andre produkter på markedet. Vi tilbyder både udførsel af PCB forsegling i hoved og underentreprise, samt engrossalg af PCB forsegling.

SPS Primær er også særdeles egnet til forsegling af de tertiære overflader som vægge og lofter, og kan både tones og efterfølgende overmales.

PCB forsegling med SPS Primær og SPS Primær Vinter, er anerkendt som indkapsling af eksperter og rådgivende specialister, som en del af en sikker vej til en succesfuld PCB renovering og et PCB-frit indeklima.

Epoxy & giftstoffer
i vores PCBforsegling
0%
Indkapsling ved
PCB forsegling
0%
Hensyn til
miljø og brugeren
0%
Epoxy & giftstoffer
i vores PCBforsegling
0%
Indkapsling ved
PCB forsegling
0%
Hensyn til
miljø og brugeren
0%
PCB forsegling med de bedste forseglingsprodukter

Vi udvikler og vedligeholder hele tiden produktserien SPS med produkterne SPS Primær og SPS Primær Vinter, som vi har specialudviklet til, at kunne indkapsle PCB. Det er samtidigt vigtigt for os, at PCB forseglingen er fuldstændig uden indhold af skadelige eller giftige stoffer – som for eksempel Epoxy, Isocyanater eller opløsningsmidler. Epoxy indeholder bla. bisphenol-a (BPA) som både kan være allergi og kræftfremkaldende. BPA mistænkes i øvrigt for at være hormonforstyrrende, kan være årsag til skade reproduktionsevnen og være årsag til overvægt. Læs mere om anvendelsen af epoxy i AT Vejledningen om epoxy og Isocyanater på Arbejdstilsynets hjemmeside her.

Forsegling - med hensyn til miljø

Vi har en meget klar holdning til miljøet og de materialer vi arbejder med. Derfor er vores produkter til PCB forsegling, så skånsom for mennesker og miljø som muligt, og indeholder ingen af de skadelige stoffer som blandt andet forekommer i Epoxy. Med produkterne i SPS serien garanterer vi en yderst effektiv indkapsling af PCB samtidig med markedets mest miljøvenlige PCB forsegler. Hvis forseglingen af PCB-holdige overflader udelukkende handlede om, at inkapsle PCB’en i mest muligt grad, uden nogen former for hensyn til mennesker og miljø, ville man bruge helt andre produkter til formålet end man gør i dag. Men heldigvis oplever vi i stigende grad, at netop miljø-hensynet er vigtigt for vores kunder og derfor falder valget ofte på vores produkter.

PCB forsegling uden giftstoffer

Vores produkter er uden epoxy og isocyanater – og det betyder at alle fagfolk kan arbejde med dem, da de ikke kræver epoxy kursus eller et særligt certifikat. Det er selvsagt at produkterne er udviklet til fagfolk som i forvejen arbejder med PCB. Det vil sige nedrivere, entreprenører, malermestre, tømrere, m.fl. Alt fra vedhæftning, viskositet og hærdetid er balanceret til at fungerer optimalt i nordisk klima. Det er klart at PCB forsegling kræver grundig instruktion, da optimal effekt af forseglingen er betinget af korrekt udført arbejde. Vi tilbyder grundig instruktion i brugen af alle vores produkter, ligesom vi også tilbyder løbende tilsyn og endelig kontrol til kvalitetssikring.

Gennemtestede forseglingsprodukter

Hos TWO Teknik har vores produkter gennemgået flere uvildige undersøgelser og analyser. Bla. af lektor John Mortensen fra Roskilde Universitet. Analysen af SPS Primær og Primær Vinter viser, at vores produkter er særdeles velegnede til forsegling af PCB selv på ekstremt kraftigt afgassende overflader.

Når vi har valgt at arbejde med silikater som grundlag i vores forseglingsprodukter, så skyldes det dels silikaternes naturlige dannelse af et ekstremt tæt “netværk” eller “barrierer”. Derudover indeholder silikaterne heller ikke giftige eller skadelige indholdsstoffer. SPS Primær produkterne danner et tættere netværk end de fleste andre forseglingsprodukter, da silikaterne i serien danner mange flere interne forbindelser under hærdning, og også kan skabe kemisk forbindelse til bla. beton. Det vil sige at forseglingen ikke bare bliver “limet” til overfladen, men går i kontakt med overfladematerialet – det giver en meget stærkere og mere holdbar forsegling.

Silikaterne har også den afgørende fordel, at de i sig selv ikke optager PCB. Dette betyder, at den forseglede overflade i sig selv ikke kan blive en kilde til forurening. Forskellige produkter – herunder akrylprodukter – optager netop PCB, og derfor ses der typisk et pludseligt fald i koncentrationerne når der males. Dog vil denne overflade efter et stykke tid begynde at afgasse PCB og bidrage til en ny forurening.

SPS Primær og Primær Vinter er kontrol- og videre testet af Dansk Miljøanalyse, her viser test af barriereregenskaber +95%.

Radonsikring

Hvis du har brug for vejledning vedrørende radon forsegling, så kontakt en ekspert fra TWO Teknik.

Vi har mere end 10 års erfaring og sidder klar til at hjælpe dig.

TELEFON
+45 72 30 20 31
MAIL
info@twoteknik.dk
ADRESSE
Korngården 6
4660 St. Heddinge

Radonsikring

Hvis du har brug for vejledning vedrørende radon forsegling, så kontakt en ekspert fra TWO Teknik.

Vi har mere end 10 års erfaring og sidder klar til at hjælpe dig.

TELEFON
+45 72 30 20 31
MAIL
info@twoteknik.dk
ADRESSE
Korngården 6,
4660 St. Heddinge

Ofte stillede spørgsmål om PCB

TWO Teknik er Danmarks første og mest erfarne virksomhed inden for forsegling af PCB i bygningsdele.

Vi har været med siden starten og med vores fokus på PCB i indeklima, løser vi årligt rigtig mange opgaver i samarbejde med entreprenører og rådgivere.

Vi har udviklet nogle af verdens bedste og mest alsidige produkter og løsninger til PCB i bygningsmaterialer. Nogle af dem har vi været først med i verden, andre af dem har vi patent på. Dem allesammen, og vores know-how, har du som kunde adgang til når du vælger TWO Teknik som din samarbejdspartner til PCB forsegling.   

Ligesom vi konstant har vore egne løsninger til vudering og løbende udvikling, tilbyder vi også at arbejde med nye løsninger og produkter eksternt.

TWO Teknik har et solidt samarbejde med flere store danske videnscentre og førende laboratorier til test og udvikling af nye produkter.

Nej, vi producerer og sælger produkter og løsninger til indeklimaproblemer, byggetekniskeproblemer og arbejdsmiljø. Vi henviser gerne til flere af landets mest erfarne virksomheder, inden for sanering af PCB.

Ja, vi udfører PCB forsegling både i hoved- og underentrepriser. Ønsker du/i selv at forestå forseglingsarbejdet, tilbyder vi grundig instruktion og vejledning i brugen af alle vores produkter.

Ja, du kan altid ringe til vores eksperter på +45 72302031 eller skrive til info@twoteknik.dk

Ved direkte bygherrerådgivning henviser vi gerne til landets førende inden for området.

Vi anvender Sporstoffet SPS Seal Trace er et unikt og omfattende værktøj til kvalitetssikring af en PCB Forsegling. SPS Seal Trace er udviklet og patenteret af TWO Teknik.

SPS Seal Trace er et helt unikt produkt, som uden mer-omkostninger tilbydes sammen med vores produkter til PCB forsegling.

Vi har en helt klar holdning til, at de produkter skal være mindst mulig skadelige for miljø og mennesker. Derfor er ingen af vores produkter baseret på epoxy som kan være allergi og kræftfremkaldende, og indeholder heller ikke isocyanater eller opløsningsmidler af nogen slags.

Samtidig mener vi ikke, at epoxy er det mest hensigtsmæssige valg til forsegling af PCB, da epoxy helt naturligt har en begrænset levetid som effektiv PCB forsegler. Kravet for holdbarheden eller levetiden for produkter i et bygningsøjemed hvor der er tale om PCB, er markant længere end fx. levetiden på et værkstedsgulv hvor epoxy normalt bruges.

Alle professionelle kan arbejde med vores produkter. Vi tilbyder grundig vejledning og instruktion i brugen, og tilbyder også løbende kontrol og hjælp med kvalitetssikring.

Der medfølger lagstykkelsesmålere med vores forseglingsprodukter. Disse skal anvendes under udførsel af selve forseglingsarbejdet til, at kontrollere at forseglingen har den korrekte lagstykkelse, nemlig minimum 150 um.

Lagstykkelsesmålerne kan fotodokumenteres og indgå i kvalitetssikringen af arbejdet.

Forseglingen er som udgangspunkt hærdet og tillader videre arbejder efter kun 24 timer. Det betyder at fx ved en vinduesudskiftning, kan man udtage vinduer, sanere og forsegle på dag 1 og i sætte nye vinduer på dag 2.

Forseglingen skal påføres af flere omgange for at opnå korrekt lagstykkelse. Forseglingen er klar til næste lag, når det forrige lag er “nap-tørt”, dvs det må ikke fedte, men skal føles som “gaffatape”. Dette vil man normalt opnå 30-60 minutter efter påførsel. BEMÆRK AT FORSEGLINGEN IKKE MÅ HÆRDE OP MELLEM LAG.

Forseglingen skal have en lagstykkelse på minimum 150um, hvor mange lag dette kræver er afhængig af overfladen der arbejdes på. Normalt vil 2-3 lag være tilstrækkelig for at opnå 150 um.

JA – Både SPS Primær og SPS Primær Vinter er overmalbar med de fleste kvalitets akrylmalinger. Test skal dog altid udføres på et mindre synligt område. (Vi er altid behjælpelige med test-sten til malingprøver)

JA – Vi tilbyder både at tone forseglingen, og at leverer farvepulver med således at man selv kan forestå toningen.

0
DIN KURV
 • No products in the cart.