Renovering af Gårdhavehusene i Albertslund

Renovering af Gårdhavehusene i Albertslund

Gårdhavehusene i Albertslund undergår en omfattende renovering og miljøsanering. Kastanjens kvarter, Koglens kvarter, Æblets kvarter, Vindruens kvarter, Kløverens kvarter, Rugens kvarter, Havrens kvarter er alle omfattet af renoveringen og det er LH Hockerup A/S der...
PCB forsegling Sønderborg Sygehus

PCB forsegling Sønderborg Sygehus

Aktiv Miljø Service ApS står for “etape 2” af miljøsaneringen på Sønderborg Sygehus. Her skal bla udskiftes vinduer som er monteret med PCB-holdig fuge. Efter saneringen af PCB fugen forsegles der med SPS Primær Vinter. Vi har også leveret PCB forsegler...