Renovering af Nibe Svømmebad.

De PCB-holdige overflader er forseglet med PCB spærren SPS Primær.

Kun 24 timer efter påførsel af SPS Primær, kunne de videre arbejder foregå, og samtidige arbejder foregik imens da SPS Primær ikke har krav om åndedrætsværn.

Læs mere om SPS Primær her