PCB Forsegling | TWO Teknik

TWO Teknik opnår som de første i Norden anerkendt klimamærkning med PCB forseglingsprodukt

TWO Tekniks PCB spærre “SPS Primær” er udviklet ud fra devisen om, at være så effektiv som mulig og samtidig tage størst mulige hensyn til bruger og miljø. Den devise bliver nu honoreret da produktet opnår Indeklima Mærket, som det første forseglingsprodukt i norden til PCB-holdige overflader.

“SPS Primær er udviklet til, at kunne indgå i en moderne og effektiv renoveringsproces, hvor der typisk går mange forskellige håndværkere på et projekt samtidigt og det stiller mange krav til produktets indholds stoffer. ” udtaler Tim Warner der er ejer og administrerende direktør af TWO Teknik og fortsætter “Miljøhensyn er en del af vores DNA og vi ser det som en helt naturlig del af vores produktudvikling, at vi sigter efter højeste mål. Det er derfor også en stor ære for os og samtidig en blåstempling af produktet, at opnå Indeklimamærket, hvor kravene til certificering er meget strenge”.

Markedet stiller grønne krav
Mange kommuner stiller i dag krav til miljømærkning af de produkter der anvendes på de offentlige byggerier og renoveringer. Det gør de både af hensyn til det generelle indeklima fremadrettet men også af hensyn til de mennesker der skal arbejde med produkterne. Det samme krav kan mærkes fra rådgivere, til det siger Tim Warner; “Vi kan sagtens mærke, at bygherre- miljørådgiverne er sat på hårdt arbejde for, at levere de mest effektive og samtidig også de mest miljøvenlige produkter på projekterne. Den opgave har vi tidligere løst ved, at dokumentere selve indholdsstofferne i produktet, det arbejde er nu blevet betydeligt lettere for både rådgiver, slutbruger og os, med godkendelsen og certificeringen med Indeklimamærket”.

Nåleøjet for at opnå certificering
Indeklimamærket stiller krav til produktet i dets brugsfase og omfatter produkternes påvirkning af luftkvaliteten i indeklimaet.
Indholdet af kemiske stoffer i produktet er én ting, noget andet er, hvilke stoffer der frigives til luften. Et indeklimamærket produkt har gennemgået en omfattende prøvning og har dokumentation for afgivelsen af kemiske stoffer til luften.
Der er en øvre grænse for hvor stor afgasningen må være, ligesom der er krav til hvilke stoffer, der må afgasse. For eksempel må der ikke afgives kræftfremkaldende stoffer fra produkterne. Der ud over stilles der krav til lugtindtrykket fra produktet.
Indeklimamærket stiller krav til produktet i brugsfasen, og giver dokumentation for at produktet “er til at være i stue med”. Herved adskiller Indeklimamærket sig fra de såkaldte miljømærker, f.eks. EU Ecolabel (Blomsten) og Svanen (det nordiske miljømærke), der i højere grad stiller krav i forbindelse med produktion og bortskaffelse, og i mindre grad krav til produktets påvirkning af indeklimaet.
Med certificeringen fra Indeklimamærket er det nu blevet tydeligt og lettere for bygherre og forbruger, at vælge miljørigtigt i spørgsmål om produktvalg til PCB forsegling. De allerfleste forseglingsprodukter på markedet har udmærkede barriere revner, men de adskiller sig meget fra hinanden på bla. indholdsstoffer og miljøvenlighed.

Dansk Indeklima Mærkning deler begejstringen for den nye tildelte certificering
”Et godt indeklima er en naturlig del af en sund og bæredygtig bygning, hvor produkter med lav afgasning spiller en afgørende rolle. Det er derfor vigtigt med testede produkter, der har dokumentation for lav afgasning og minimale lugtgener. SPS Primær er testet for afgasning og lugt i henhold til Dansk Indeklima Mærknings krav og har derfor, dokumenteret, ikke en negativ påvirkning på indeklimaet.” Udtaler Amanda Helena Agergaard Bonnerup, Konsulent og civilingeniør ved Dansk Indeklima Mærkning på Teknologisk Institut.

Fremtiden er miljøvenlig
Indtil slutningen af 2019 var det fortsat muligt, at forsegle PCB med bla. epoxy, men en ændring i Arbejdstilsynets vejledning i brug af epoxy og isocyanater har gjort det forbudt.
“Produkter til byggeri og renovering der betegnes farlige og giftige af myndighederne har ingen gang på jord, tiden er ganske enkelt løbet fra dem og jeg håber da, at resten af branchen følger med denne udvikling” siger Tim Warner.

Det er det såkaldte “Substitutionsprincip” i AT-vejledningen der dikterer følgende:
“Arbejdsgiveren skal fjerne epoxy- og isocyanat­holdige produkter eller erstatte dem med mindre farlige produkter, hvis det er teknisk muligt. Det gælder også, selv om påvirkningerne er ubetydelige, og selv om stofferne og materialerne bruges i et lukket system, sprøjtekabine eller sprøjteboks.
Virksomheden må ikke bruge et epoxy- eller isocyanatholdigt produkt, hvis det kan erstattes af et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende produkt. Virksomheden skal altid vælge det teknisk egnede produkt, der er mindst farligt, og ikke udelukkende det teknisk mest optimale produkt. Det gælder uanset, om produktvalget kan øge arbejdsmængden og omkostningerne for arbejdsgiveren”
_
“Det er ganske logisk, at man skal udskifte de farlige og giftige produkter i vores byggematerialer. Det er jo et paradoks, at man forsegler PCB fordi det er farligt stof men forsegler det med et produkt som i sig selv er farligt eller giftigt” Siger Tim Warner afslutningsvis.

Fakta om SPS Primær:

  • Baseret på Silikater og kræver intet kursus/certifikat for brug
  • Spærre effektivt for PCB selv ved meget høje koncentrationer
  • Lav MAL-Kode og tillader andre arbejder i umiddelbart nærhed
  • Meget hurtig hærdetid og kan overmales/fuges efter kun 24 timer
  • Hæfter på stort set alle overflader, og kan anvendes inde som ude
  • Patenteret sporbart og tilbyder et omfattende KS program

Kontakt:
Tim Warner, Ejer og Adm. Dir.
T: 72302031 M: info@twoteknik.dk

0
DIN KURV
  • No products in the cart.